News

38th Cordillera Day Solidarity Message from SOLIDAGRO

38th Cordillera Day Solidarity Message from SOLIDAGRO

To the Cordillera Peoples Alliance and our partner, Center for Development Programs in the Cordillera, Inc. We, in Solidagro, join you today in celebrating the 38th Peoples' Cordillera Day with the theme, "Advance New Politics, Unite for land and...

Health Response to Covid-19 in the Cordillera  

Health Response to Covid-19 in the Cordillera  

 The Cordillera Administrative Region (CAR) is a contiguous 1.8 million-hectare territory of 7 major groups of Indigenous Peoples and is the only region in the Philippines where Indigenous Peoples are the majority population. Composed of 6...

A National Food Summit Without Food Producers

A National Food Summit Without Food Producers

  “Ang food security ng Departamento ng Agrikultura ay hindi kailanman dumating sa lamesa ng katutubong mamamayan… Suportahan ang pagtatanim ng mga katutubo sa mga produktong kapakipakinabang, suportahan ang aming pagdepensa sa mga  kagubatan...