Featured News

“Manang Jean You Will Always Be Remembered”

Para Kay Manang Jean Noong pumanaw si Manang Jean ay kaagad dumagsa sa East Avenue Medical Center ang kulang kulang na 30 katao. Kasabay noon ay mga 50 mga kabaataan ang labas, masok naman sa kanyang bahay. Lahat ay hindi makapaniwalang di na nila...

Tribute to a Pioneer on Activist NGO Development Work

I first met Jean in Bontoc -the colegiala, during semestral break in 1974, as Development Officer of Episcopal Diocese of Northern Philippines (EDNP).The Bontoc based Episcopal Church in the Philippines (ECP), then had a strong ministry on social...

Tribal Filipino Week

This year’s celebration of the Tribal Filipino Week held at the Maryknoll Ecological Sanctuary in Baguio City on October 9-10, 2010 with the theme- “ Ipannakkel Kultura a Nakabigbigan, Padur-asen, Aywanan ken Salakniban!” (Take pride in our...